Da­ta­eks­pe­di­tio­ner

Informatik og sundhed

INFORMATIK 

Brug informatikfaget i en sundhedscase. Undervisningsforløbet med udgangspunkt i virkelige problemstillinger og dækker programmering, interaktionsdesign og modellering.

Slagtilfælde og genoptræning

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI 

Brug digitale værktøjer til at arbejde med kernestofområdet nervefysiologi på en ny måde. Med M5 Stick C får eleverne egenhændigt indsigt i emnet og mulighed for at deltage aktivt.

Markedetsspillet

SAMFUNDSFAG/ERHVERVSØKONOMI

Prisfastsættelse bliver her formidlet på en helt ny måde. Gennem appbaseret spil og modellering får eleverne en dybere forståelse for økonomisk teori, og hvad digitalisering betyder for samfundsøkonomien.

Sociale medier og virkelighedsopfattelser

DANSK

Hvordan kan vi tale om en fælles virkelighed på sociale medier, og hvordan opfatter vi den? I dette forløb lærer eleverne, hvilken betydning den digitaliserede verden har for vores selvforståelse, og hvilken magt den har på grund af algoritmer og big data.

Bioinformatik og ml

Machine Learning og Bioinformatik

INFORMATIK

Kan vi bestemme forbryderens udseende ud fra et DNA-spor? Lad dine elever lave en Machine Learning model til forudsigelse af øjenfarve og lære, hvordan AI kan forudse, hvem vi er ud fra Big Data.

Machine Learning undervisningsforløb

Machine Learning og Bioinformatik

MATEMATIK

Kan vi bestemme forbryderens udseende ud fra et DNA-spor? Lad dine elever lave en Machine Learning model til forudsigelse af øjenfarve og lære, hvordan AI kan forudse, hvem vi er ud fra Big Data.

Bioinformatik

Information i DNA

BIOTEKNOLOGI

Kan vi bestemme forbryderens udseende ud fra et DNA-spor? Lad dine eleverne lave en Machine Learning model til forudsigelse af øjenfarve og lære, hvordan AI kan forudse, hvem vi er ud fra Big Data.

Data og privatliv

Hvem har magten over vores data?

SAMFUNDSFAG

Med udgangspunkt i hverdagens dataudveksling skal eleverne afdække hvad, hvordan og hvorfor vi deler vores data med hinanden samt hvilke komplikationer, der følger med. 

Blockchain

Blockchain

INFORMATIK/PROGRAMMERING

I dette forløb får eleverne et grundlæggende kendskab til blockchain-teknologien og skal med afsæt i teori og øvelser undersøge de egenskaber ved blockchains, der gør, at de er blevet så fremherskende i vores samfund.

Dekorativt

Spil med bolde og tilfældigheder

INFORMATIK

I dette undervisningsforløb skal eleverne designe et spil i Scratch baseret på tilfældigheder og noget, der bevæger sig ligesom i den virkelige verden.

NLP

Liv og levned i Danmark 1801-1901

HISTORIE

Hvad kan vi med data fra folketællinger, kirkebøger mv. blive klogere på om livet i Danmark i 1800-tallet? I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med data og undersøge, hvordan de sociale forhold var i Danmark i 1800-tallet og se, hvordan store forandringsprocesser ændrer livet for mennesker overalt i landet i løbet af århundredet.

 

Dekorativt

Kunst og kunstig intelligens

INFORMATIK

Hvordan kan vi skabe billedkunst og grafik med computeren og kunstig intelligens? I dette undervisningsforløb lærer eleverne, hvad digitale billeder er, og hvordan man kan skabe billeder og grafik.

NLP

INFORMATIK

INFORMATIK

Hvordan kan data bruges som værktøj til at finde ud af, hvordan livet i Danmark så ud i 1800-tallet? Med et værktøj udviklet i samarbejde med Link-lives projektet kan eleverne undersøge de sociale forhold i Danmark  i 1800-tallet og de forandringsprocesser, der ændrer livet for danskerne ud fra data fra bl.la. folketællinger og kirkebøger.  

 

Data og privatliv

Data og privatliv

INFORMATIK

Kan din adfærd på nettet og de data, din mobiltelefon opsamler om dig og din færden, bruges til at at skabe viden om dig? I dette forløb lærer eleverne, hvordan machine learning kan bruges til at strukturere og tolke informationerne. 

 Studieretningsprojekter

Agent-baseret modellering af en epidemi

Smittespredning kan beskrives med matematiske modeller. Her kan eleven, der skriver SRP i bioteknologi, biologi, matematik eller informatik prøve kræfter med at programmere egne agentbaserede modelleringer af smittedspredning.