Da­ta­eks­pe­di­tio­ner

Informatik og sundhed

INFORMATIK 

Brug informatikfaget i en sundhedscase. Undervisningsforløbet med udgangspunkt i virkelige problemstillinger og dækker programmering, interaktionsdesign og modellering.

Slagtilfælde og genoptræning

BIOLOGI/BIOTEKNOLOGI 

Brug digitale værktøjer til at arbejde med kernestofområdet nervefysiologi på en ny måde. Med M5 Stick C får eleverne egenhændigt indsigt i emnet og mulighed for at deltage aktivt.

Markedetsspillet

SAMFUNDSFAG/ERHVERVSØKONOMI

Prisfastsættelse bliver her formidlet på en helt ny måde. Gennem appbaseret spil og modellering får eleverne en dybere forståelse for økonomisk teori, og hvad digitalisering betyder for samfundsøkonomien.

Sociale medier og virkelighedsopfattelser

DANSK

Hvordan kan vi tale om en fælles virkelighed på sociale medier, og hvordan opfatter vi den? I dette forløb lærer eleverne, hvilken betydning den digitaliserede verden har for vores selvforståelse, og hvilken magt den har på grund af algoritmer og big data.

Bioinformatik og ml

Machine Learning og Bioinformatik

INFORMATIK

Kan vi bestemme forbryderens udseende ud fra et DNA-spor? Lad dine eleverne lave en Machine Learning model til forudsigelse af øjenfarve og lære, hvordan AI kan forudse, hvem vi er ud fra Big Data.

Machine Learning undervisningsforløb

Machine Learning og Bioinformatik

MATEMATIK

Kan vi bestemme forbryderens udseende ud fra et DNA-spor? Lad dine eleverne lave en Machine Learning model til forudsigelse af øjenfarve og lære, hvordan AI kan forudse, hvem vi er ud fra Big Data.

Bioinformatik

Information i DNA

BIOTEKNOLOGI

Kan vi bestemme forbryderens udseende ud fra et DNA-spor? Lad dine eleverne lave en Machine Learning model til forudsigelse af øjenfarve og lære, hvordan AI kan forudse, hvem vi er ud fra Big Data.

Data og privatliv

Hvem har magten over vores data?

SAMFUNDSFAG

Med udgangspunkt i hverdagens dataudveksling skal eleverne afdække hvad, hvordan og hvorfor vi deler vores data med hinanden samt hvilke komplikationer, der følger med. 

Blockchain

Blockchain

INFORMATIK/PROGRAMMERING

I dette forløb får eleverne et grundlæggende kendskab til blockchain-teknologien og skal med afsæt i teori og øvelser undersøge de egenskaber ved blockchains, der gør, at de er blevet så fremherskende i vores samfund.

Data og privatliv

Data og privatliv

INFORMATIK

Kan din adfærd på nettet og de data, din mobiltelefon opsamler om dig og din færden, bruges til at at skabe viden om dig? I dette forløb lærer eleverne, hvordan machine learning kan bruges til at strukturere og tolke informationerne. 

NLP

NLP

INFORMATIK

Hvordan opfatter computere sprog, og hvad kan vi med de nyeste ML-modeller. Forløbet er under udvikling.

 

 

Studieretningsprojekter

Agent-baseret modellering af en epidemi

Smittespredning kan beskrives med matematiske modeller. Her kan eleven, der skriver SRP i bioteknologi, biologi, matematik eller informatik prøve kræfter med at programmere egne agentbaserede modelleringer af smittedspredning.