Sociale medier og virkelighedsopfattelser

Forløb | DANSK A

Forløbet omhandler emnet sociale medier og virkelighedsopfattelser og belyser dette ved at gå på tværs af fagets tre perspektiver, medier, sprog og litteratur.

Formålet med forløbet er at vise sammenhænge mellem maskine og menneske og den betydning, som dette får i borgeres brug af sociale medier. Det kan udføres i regi af læreplanerne for dansk A på de gymnasiale uddannelser.

 

Prøv undervisningsforløbet i dansk

Du kan tilgå forløbet Sociale medier og virkelighedsopfattelser og tilpasse det din egen undervisning gennem platformen EduFlow.

Undervisningsforløbet er udviklet af gymnasielærer Mischa Sloth Carlsen.

N

Kernestofområde – Dansk A

I forløbet arbejds der blandt andet med følgene fra læreplanen:

– udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt, skriftligt såvel som multimodalt
– demonstrere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
– analysere, fortolke og perspektivere fiktive og ikke-fiktive tekster
– analysere og vurdere teksters kommunikative betydning
– demonstrere kendskab til og forholde sig reflekteret til mediebilledet i dag
– navigere og udvælge og forholde sig kritisk og analytisk til information i alle medier samt deltage i og bidrage til digitale fællesskaber

 

Vil du have mere inspiration? Se de andre forløb

Slagtilfælde og genoptræning

Biologi A og bioteknologi A

Informatik og sundhed

Informatik B og C