Agent-baseret modellering af epidemier

SRP Bioteknologi, Biologi, Matematik og Informatik

For at politikere og myndigheder kan beslutte, hvilke indgreb der er effektive til at inddæmme en epidemi, har de brug for modeller, hvor fremtidsscenarier kan afprøves.

Agent-baseret modellering som værktøj

Agent-baseret modellering har det seneste år vist sig at være et effektivt værktøj (se også her ved Niels Bohr Institutet). I en agent-baseret simulation modelleres hver enkelt individ som en agent, sådan at man kan modellere mere kompliceret adfærd og afprøve andre typer af hypoteser, som er svære at afprøve med tidligere tiders modeller.

Hidtil har SIR-modellen været den mest anvendte, og den er også brugt i mange lande i forbindelse med coronapandemien. SIR-modellen er baseret på differentialligninger, arbejder på populationsniveau og kan altså ikke indfange effekter på individniveau.

Udover at agent-baserede modeller kan fange flere effekter er agent-baseret modeller også nemmere for eleverne at forstå og sætte sig ind i, da de enkelte individer kan visualiseres, og eleverne så at sige kan forestille sig at være en agent. 

Workshop om epidemimodellering i Python

I de afholdte workshops viste vi, hvordan man i Python kan implementere en simpel epidemimodel i stil med den vist i animationen her på siden. Programmeringserfaring er ikke nødvendig for at deltage.

Workshoppen var for gymnasieelever, der kunne tænke sig at skrive studieretningsprojekt i biologi, bioteknologi, matematik eller informatik. 

Vil du vide mere om baggrunden for projektet?

Hvis du vil læse mere om matematikken bag SIR-modellen, kan du også finde det her.

I biologi og bioteknoligi vil centrale emner især være det menneskelige immunforsvar, resistens, bakterier og virus. 

Få råd og vink til at skrive en god opgave i matematik her

Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv endelig til dataekspeditioner@di.ku.dk