OPGAVEFORMULERINGER

Hvordan kan agent-baserede modeller bruges til at forhindre en epidemi?

Opgaveformulering 1

 • Redegør med udgangspunkt i COVID-19 for, hvordan kroppens celler inficeres af virus, og forklar herunder, hvordan immunforsvaret forsøger at bekæmpe virus.
 • Redegør for SIR-modellen og variationer af denne.
 • Opstil en agent-baseret model i Python, der efterligner SIR-modellens egenskaber. Udvid modellen med henblik på at få mere realistiske forudsigelser.
 • Diskuter, hvordan viden om virus koblet til matematisk modellering kan anvendes til at forudsige udviklingen af en epidemi forårsaget af virus. Vurdér herunder SIR-modellens såvel som den agent-baserede models anvendelighed.

Opgaveformulering 2

 • Redegør med udgangspunkt i COVID-19 for, hvordan kroppens celler inficeres af virus, og forklar herunder, hvordan immunforsvaret forsøger at bekæmpe virus.
 • Redegør for SIR-modellen og variationer af denne.
 • Opstil en agent-baseret model i Python, der efterligner SIR-modellens egenskaber. Udvid modellen med henblik på at få mere realistiske forudsigelser.
 • Redegør for, hvordan vacciner virker, og diskuter med inddragelse af matematisk modellering som redskab, hvordan man kan bekæmpe en epidemi. Vurdér herunder SIR-modellens såvel som den agent-baserede models anvendelighed.

Opgaveformulering 3

 • Redegør med udgangspunkt i COVID-19 for, hvordan kroppens celler inficeres af virus, og forklar herunder, hvordan immunforsvaret forsøger at bekæmpe virus.
 • Redegør for SIR-modellen og variationer af denne.
 • Opstil en agent-baseret model i Python, der efterligner SIR-modellens egenskaber. Udvid modellen med henblik på at få mere realistiske forudsigelser.
 • Redegør for, hvordan vacciner udviklet af hhv. "The oxford vaccine" og Moderna/Pfizer aktiverer immunforsvaret, og diskuter med inddragelse af matematisk modellering som redskab, hvordan man kan bekæmpe en epidemi.